Liên khúc Mẹ Trùng Dương & Mẹ Việt Nam do ban Văn Nghệ Hội Ái Hữu CNS Lê Văn Duyệt  trình diễn trong đêm Đại Hội Lê Văn Duyệt 2013 tại Diamond SeaFood Restaurant, Sài Gòn nhỏ, miền Nam California ngày 6 tháng 10 năm 2013.